Den viktigste funksjonen til KS Komplett er å bidra til at de kravene som regnskapsførerloven og bransjestandarden God regnskapsføringsskikk stiller til regnskapsforetaket faktisk blir oppfylt.

Pris for KS Komplett beregnes på bakgrunn av antall årsverk i regnskapsforetaket. Programmet er deretter til fri bruk.