a) Oppdragsavtale med bilag

     

Informasjon

a) Oppdragsavtale med bilag

Denne veilederen bistår deg med å utarbeide oppdragsavtale, oppdragsspesifikasjon og bilag. Den fyller ut og generer følgende dokumenter:

 • Oppdragsavtale for regnskapsoppdrag.
  Dokument 2.4.1.1.1, sist oppdatert: oktober 2017.

 • Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag
  Dokument 2-4-1-1-2, sist oppdatert: oktober 2017.

 • Oppdragspesifikasjon
  Dokument 2-4-1-1-3, sist oppdatert: 2018.
 • Honorar og betalingsbetingelser
  Dokument 2-4-1-1-4, sist oppdatert: oktober 2017.

 • Databehandleravtale
  Dokument 2.4.1.1.5, sist oppdatert: oktober 2018.

 • Bruk av IT-systemer i fellesskap
  Dokument 2.4.1.1.6, sist revidert: februar 2021.

 • Endringsoversikt
  Dokument 2.4.1.1.7, sist oppdatert: oktober 2017.


Når det er relevant, vil også følgende dokumenter blir fylt ut og generert:

 • MVA-representasjon -  land uten avtale.
  Dokument 2.4.1.5a, sist oppdatert: januar 2016.

 • MVA-representasjon -  land med avtale.
  Dokument 2.4.1.5b, sist oppdatert: januar 2016.

 • VAT representation - country without agreement.
  Dokument 2.4.1.5ae, sist oppdatert: januar 2016.

 • VAT representation - country with agreement.
  Dokument 2.4.1.5be, sist oppdatert: januar 2016.