Om KS Komplett

Den viktigste funksjonen til KS Komplett er å bidra til at de krav som regnskapsførerloven og bransjestandarden God regnskapsføringsskikk stiller til regnskapsforetak faktisk bli oppfylt.